Giải mã hộp lấy kho báu

Đây là trò giải mã kiêm luôn cả mở hộp. Để tiền tiết kiệm trong này khó mà mất được, mà lỡ không lấy được thì sao nhỉ? Đốt hộp lấy ra chăng?

#ideas #puzzlebox #hardtoopen #howtoget #forgetpassword #nightmare

These boxes only open when you solve a puzzle(Credits to Kagen Sound: goo.gl/B2YHMh)Read more: goo.gl/69gFV8

Người đăng: Bored Panda vào 7 Tháng 6 2017

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Mở Khung Chat
1
Close chat
Xin chào. Cảm ơn bạn liên hệ với chúng tôi. Vui lòng bấm vào nút phía dưới để chat với chúng tôi

Start