Chính sách và quy định chung

1.GIỚI THIỆU

Chúng tôi là CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI TIÊN ĐÔNG tại 6/1A Trần Văn Khánh, Tân Thuận Đông, Q7, Tp.HCM, giao dịch qua trang web www.dochoitiendong.com

Các Điều khoản này được áp dụng cho các sản phẩm bán trên trang web www.dochoitiendong.com. Khi đồng ý đặt mua hàng, Quý khách đã chấp nhận tuân thủ pháp lý theo các Điều khoản này.

Các Điều khoản này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Bất cứ một bên thứ ba nào khác sử dụng, cho dù là một phần trích dẫn, với mục đích trao đổi thương mại hàng hóa và/hay dịch vụ đều bị nghiêm cấm. Hành vi vi phạm sẽ bị xử theo pháp luật.

2.ĐỊNH NGHĨA

2.1 Trong các Điều khoản này:
a) “Tài khoản” có nghĩa là tài khoản mà Quý khách cần có để đăng nhập vào trang web của chúng tôi nếu Quý khách muốn mua hàng;
b) “Ngày làm việc” nghĩa là các ngày trong tuần ngoại trừ Chủ Nhật, hoặc bất kì ngày lễ nào ở Việt Nam;
c) “Hợp đồng” có nghĩa là Đơn hàng của một hoặc nhiều Sản Phẩm theo như Điều khoản này được chúng tôi đồng ý căn cứ theo Điều 6.2 phía dưới;
d) “Quý khách” hay “Khách hàng” là bất kỳ cá nhân nào đặt hàng trên trang web www.dochoitiendong.com;
e) “Thông báo” có nghĩa là email của www.dochoitiendong.com gửi đến Quý khách để thông báo chúng tôi đã nhận được Đơn hàng của Quý khách;
f) “Xác Nhận Đơn Hàng” có nghĩa là chúng tôi sẽ gửi email cho Quý khách để xác nhận về đơn đặt hàng của Quý khách theo quy định 4.9 bên dưới;
g) “Hợp đồng” có nghĩa là Đơn hàng của Quý khách tuân theo các Điều khoản và Điều kiện mà chúng tôi đã chấp nhận theo quy định 4.9 bên dưới;
h) Những từ ám chỉ “Điều khoản” có nghĩa là những mục và điều trong bản Điều khoản này;

2.2 Các tiêu đề chỉ mang tính tham khảo chứ không ảnh hưởng đến việc giải thích hay cấu trúc của các Điều khoản này;

2.3 Những từ thể hiện số ít bao gồm luôn cả số nhiều và ngược lại. Những từ thể hiện giới tính bao gồm các giới tính và những từ liên quan đến người bao gồm các cá nhân, công ty, tập đoàn, hoặc liên doanh;

2.4 Những từ mang nghĩa “bao gồm” hoặc tương tự có nghĩa là không có giới hạn.

3.QUY ĐỊNH VỀ KHÁCH HÀNG

Để mua hàng ở dochoitiendong.com, khách hàng phải đủ 18 tuổi và đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

4.NGHIÊM CẤM

Quý khách không được sử dụng sai mục đích của trang web. Chúng tôi không đồng ý hoặc khuyến khích chuyển giao hoặc phát tán virus bao gồm nhưng không giới hạn các loại Trojan, worm, logic bom hoặc đăng tải những tài liệu khác lên trang web mà có thể gây nguy hiểm đến hệ thống kỹ thuật; hoặc xâm phạm thông tin mật hoặc bất kỳ phương thức nào mang tính xúc phạm hoặc khiêu dâm; hoặc tìm cách đột nhập vào trong bất kỳ các Dịch vụ; làm hư cơ sở dữ liệu; làm ảnh hưởng đến bât kỳ người dùng nào; xâm phạm quyền lợi chính đáng của bất kỳ cá nhân nào; gửi đi bất kỳ đoạn phim hoặc tài liệu quảng cáo nào; hoặc có ý định làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của bất kỳ thiết bị máy tính được truy cập thông qua trang Web. Bất kỳ vi phạm nào đến điều khoản này đều được coi là phạm tội hình sự căn cứ Bộ Luật hình sự 1999 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Điều 224, 225 và 226 của Bộ Luật hình sự 1999). Trong trường hợp xảy ra hành vi vi phạm, Tiên Đông sẽ báo cáo hành vi vi phạm đó đến những cơ quan thực thi pháp luật liên quan và tiến hành những biện pháp pháp lý thích hợp.

5. TOÀN BỘ THỎA THUẬN

5.1 Các Điều khoản này được áp dụng cho tất cả các Đơn hàng và Hợp đồng đã hoặc sẽ được thực hiện bởi chúng tôi cho việc buôn bán và cung cấp sản phẩm. Các Điều Khoản & Điều Kiện này hình thành toàn bộ thỏa thuận giữa Tiên Đông và Khách hàng và thay thế bất kỳ và toàn bộ những thỏa thuận đang có và tồn tại cùng lúc giữa Tiên Đông và Khách hàng. Điều khoản nào bị hủy bỏ trong bản Điều khoản và Điều kiện này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và ký bởi người có thẩm quyền của Tiên Đông.

5.2 Khi Quý khách gửi Đơn hàng cho chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi thông tin để giao hoặc nhận hàng, điều này không được coi là Quý khách chấp nhận chính thức các Điều khoản này. Không có Điều khoản nào ở đây ảnh hưởng đến quyền pháp định của Quý khách (bao gồm cả quyền yêu cầu hàng hóa mua từ doanh nghiệp phải theo đúng với mô tả của nó, phù hợp với mục đích sử dụng và chất lượng đạt yêu cầu).

5.3 Các Điều khoản này sẽ khống chế bất cứ điều khoản nào do Quý khách đề ra. Bất cứ điều kiện nào Quý khách gửi, đề xuất hay quy định bằng bất cứ hình thức nào tại bất kì thời điểm nào, cho dù là gửi văn bản qua email hay lời nói, sẽ bị từ bỏ và loại trừ.

5.4 Không có bất kì điều khoản hay thay đổi nào khác cho những Điều khoản này mang tính ràng buộc, trừ phi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký của chúng tôi.

6.NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VỀ MUA BÁN

6.1 Đăng ký
Khi đặt hàng, Quý khách không phải tạo tài khoản cá nhân trên trang web, và Quý khách phải theo hướng dẫn trên trang web về cách đặt hàng và đưa ra thay đổi cho những Đơn hàng kế tiếp trước khi gửi tới trang web.

6.2 Cách hình thành hóa đơn
(a)    Thông tin được cung cấp bởi bảng Điều khoản này và những chi tiết khác trên trang Web không hình thành đề nghị mua bán mà chỉ là lời mời chào. Không Hợp đồng của bất kỳ sản phẩm được hình thành giữa Tiên Đông và Quý khách cho đến khi Quý khách nhận được trả lời của Tiên Đông (bằng email hoặc tin nhắn) chấp nhận đề nghị tạo Đơn hàng và Đơn hàng của Quý khách đã được tiến hành thành công (theo Điều 21, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử).

(b)    Chúng tôi sẽ không giao hàng cho đến khi Đơn hàng được chấp nhận bởi chúng tôi. Sự chấp nhận sẽ được thông báo rõ ràng cho Quý khách qua email, dưới hình thức văn bản tên là “Xác Nhận Đơn Hàng” nói rõ là chúng tôi chấp nhận Đơn hàng của Quý khách. Trừ khi chúng tôi nói rằng chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng của Quý khách, tất cả email, thư, fax hoặc bất cứ thông báo công nhận Đơn hàng nào khác gửi đến cho Quý khách hoàn toàn là cho mục đích cung cấp thông tin chứ không mang ý nghĩa Xác Nhận Đơn Hàng. Trong sự công nhận ấy, chúng tôi có thể cung cấp cho Quý khách số Đơn hàng và thông tin của sản phẩm mà Quý khách đã đặt. Tùy theo Đơn hàng, chúng tôi có thể từ chối chấp nhận Đơn hàng của Quý khách vì bất cứ lý do nào, kể cả không có hàng để cung cấp hoặc cung cấp cho Quý khách sản phẩm khác (trong trường hợp có sự đồng ý của Quý khách đối với sản phẩm thay thế).

(c)    Để gửi Đơn hàng, Quý khách sẽ được yêu cầu làm theo hướng dẫn quy trình mua sắm trực tuyến của trang Web. Sau đó Quý khách sẽ nhận được Xác Nhận Đơn Hàng như là môt thông báo xác nhận về Đơn hàng của Quý khách.

(d)    Đơn hàng chỉ được cho là chấp nhận bởi Quý khách khi Đơn hàng đang được giao tới địa chỉ giao hàng mà Quý khách cung cấp.

(e)    Hợp đồng chỉ liên quan đến những sản phẩm mà chúng tôi gửi đến cho Quý khách.

(f)    Khi Quý khách gửi Đơn hàng trên trang web, Quý khách đã đồng ý với những Điều khoản này tại thời điểm đặt hàng. Và sau đó, Quý khách có trách nhiệm xem lại những Điều khoản mới nhất vào mỗi lần đặt hàng.

(g)    Trước khi chuyển Đơn hàng của Quý khách qua dịch vụ giao nhận hàng hóa, Quý khách có quyền hủy Đơn hàng. Nếu Quý khách hủy Đơn hàng trước khi chúng tôi chấp nhận Đơn hàng đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả bất kì số tiền nào đã được Quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay ví điện tử cho Đơn hàng đó.

6.3 Giá và Phương thức thanh toán
Mặc dù chúng tôi cố gắng tốt nhất để bảo đảm rằng tất cả các chi tiết, miêu tả và giá hiển thị trên trang web là chính xác, đôi khi sẽ có một số trường hợp bị lỗi. Nếu chúng tôi phát hiện lỗi về giá của bất kỳ sản phẩm nào mà Quý khách đã đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể và gửi đến Quy khách lựa chọn để xác nhận lại Đơn hàng với giá chính xác hay là hủy Đơn hàng. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với Quý khách, chúng tôi sẽ tự động hủy Đơn hàng. Nếu Quý khách hủy Đơn hàng trước khi chúng tôi vận chuyển đến cho Quý khách, và Quý khách đã thanh toán cho Đơn hàng trước đó, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đã thanh toán cho Quý khách.

(a)    Trong trường hợp áp dụng, giá sản phẩm tính bằng Việt Nam Đồng. Phí vận chuyển sẽ được tính thêm vào khi được áp dụng, chi phí tính tính thêm sẽ được hiển thị rõ ràng và bao gồm trong “Giá Cuối Cùng”.

(b)    Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện Đơn hàng của Quý khách, nếu giá hiển thị trên trang Web không chính xác (ngay cả khi chúng tôi đã Xác Nhận Đơn Hàng của Quý khách).

(c)    Quý khách có thể thanh toán bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi hoặc thanh toán khi Quý khách nhận được hàng (COD). Đồng thời Quý khách có thể thanh toán tất cả hoặc thanh toán một phần của Đơn hàng bằng cách sử dụng mã giảm giá.

6.4 Đặt nhầm Đơn hàng
Nếu Quý khách nhận ra đã phạm sai lầm với Đơn hàng của mình sau khi đã gửi Đơn hàng tới trang web, xin vui lòng liên hệ với order.tiendong@gmail.com hoặc hotline 0913 172 082 ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện yêu cầu của Quý khách.

6.5 Từ chối Đơn hàng
(a)    Chúng tôi có quyền thu hồi bất kỳ sản phẩm nào trên trang web tại bất kỳ thời điểm nào và/hoặc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên trang web. Chúng tôi sẽ cố gắng để luôn có thể thực hiện tất cả Đơn hàng nhưng có thể sẽ có những trường hợp ngoại lệ mà chúng tôi cần phải từ chối thực hiện Đơn hàng sau khi chúng tôi đã gửi Xác Nhận Đơn Hàng, và đồng thời đó cũng là quyền lợi của chúng tôi để thực hiện việc đó vào bất kỳ thời điểm nào, tùy theo quyết định của chúng tôi.

(b)    Trong trường hợp chúng tôi hủy bỏ Đơn hàng và Quý khách đã thanh toán cho Đơn hàng của mình, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền mà Quý khách đã thanh toán cho chúng tôi.

(c)    Chúng tôi không có trách nhiệm đối với Quý khách hay bất kỳ bên thứ ba nào về lý lo mà chúng tôi thu hồi bất kỳ sản phẩm nào từ trang web, cho dù là sản phẩm đó đã được bán cho Quý khách hay chưa bán, hoặc việc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên trang web hoặc từ chối thực hiện hoặc chấp nhận Đơn hàng.

7.GIAO HÀNG

7.1 Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa điểm mà Quý khách hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng.

7.2 Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoản thời gian mà chúng tôi đã định trước cho Quý khách tại thời điểm đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật lại trong Xác Nhận Đơn hàng) chứ chúng tôi sẽ không thể xác định được ngày giao hàng chính xác khi Quý khách đặt hàng hoặt trong Xác Nhận Đơn hàng.

7.3 Chúng tôi sẽ báo cho Quý khách nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao hàng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.

7.4 Khi hàng được giao, Quý khách sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Quý khách sẽ phải kiểm tra sản phẩm cho bất kì lỗi lầm hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận hàng. Quý khách nên giữ kỹ biên lai phòng trường hợp sau này Quý khách cần phản hồi với chúng tôi về sản phẩm đã mua.

7.5 Xin Quý khách lưu ý rằng có một số địa điểm chúng tôi sẽ không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách qua thông tin liên lạc mà Quý khách đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp hủy Đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác.

7.6 Quý khách phải cẩn thận khi nhận sản phẩm để tránh làm hỏng nó, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn để mở.

7.7 Quý khách phải đảm bảo rằng Quý khách sẵn sàng nhận hàng mà không có bất cứ sự chậm trễ nào và vào bất kỳ thời gian nào hợp lý mà chúng tôi đã đưa ra.

7.8 Nếu Quý khách không thể có mặt để nhận hàng, dịch vụ vận chuyển sẽ liên hệ lần thứ 2. Trong trường hợp không thể liên lạc để giao hàng, bên dịch vụ vận chuyển sẽ hoàn hàng trở lại nơi bán.

7.9 Nếu việc giao và nhận hàng bị trì hoãn vì sự từ chối nhận hàng không hợp lý của Quý khách hoặc nếu Quý khách (trong vòng 2 lần cho sự cố gắng giao hàng của chúng tôi) không nhận hàng hoặc lấy hàng từ công ty vận chuyển thì chúng tôi sẽ xử lý bằng 1 trong 2 cách sau (mà không làm ảnh hưởng bất cứ quyền lợi hay biện pháp xử lý nào có sẵn cho chúng tôi):
(a) thu một khoản phí lưu kho hợp lý và các chi phí phát sinh khác mà Quý khách phải chịu; hoặc
(b) sản phẩm sẽ không còn sẵn để giao hoặc thu nhận và chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho Quý khách về việc hủy bỏ hợp đồng, trong trường hợp này chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ chi phí nào mà Quý khách đã trả cho hợp đồng nói trên cho Quý khách hoặc ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Quý khách, trừ đi một khoản phí điều hành hợp lý cho chúng tôi (bao gồm việc giao hàng và hoàn trả sản phẩm và bất cứ khoản phí lưu kho).

7.10 Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Chúng tôi không đảm bảo rằng các sản phẩm sẽ đáp ứng hết các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Quý khách cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà Quý khách muốn.

8.HỦY ĐƠN HÀNG BỞI KHÁCH HÀNG (SẢN PHẨM KHÔNG BỊ LỖI)

Nếu Quý khách muốn hủy Đơn hàng, xin vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng ở số điện thoại 0913 172 082. Quý khách sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hủy Đơn hàng nào. Một khi hàng đã được chuyển đi thì nó sẽ không thể bị hủy được và các sản phẩm phải được trả lại công ty theo hướng dẫn được đưa ra bởi bộ phận chăm sóc khách hàng.

9.CHÍNH SÁCH ĐỔI VÀ TRẢ HÀNG

9.1 Nếu Quý khách hoàn toàn không hài lòng về việc mua sắm của mình, Quý khách có thể trả lại sản phẩm cho chúng tôi trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày Quý khách nhận được hàng (Quý khách chịu phí vận chuyển). Sản phẩm phải chưa được sử dụng, mác sản phẩm phải còn đính trên Sản phẩm và sản phẩm phải được gói theo trong bao bì thương hiệu gốc (nếu có).

9.2 Quý khách phải chắc chắn rằng sản phẩm được gửi đến cho chúng tôi với cùng tình trạng khi sản phẩm được nhận bởi Quý khách và được gói theo đúng quy cách. Trong trường hợp sản phẩm được trả lại cho chúng tôi trong tình trạng không thích hợp, chúng tôi có quyền không chấp nhận nhận lại Sản phẩm và gửi trả sản phẩm đó lại cho Quý khách.

9.3 Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn trả hàng để đảm bảo Quý khách có thể trải nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi một cách tốt nhất. Vui lòng tham khảo các tem vận chuyển trả trước trong bưu kiện được gửi đến Quý khách. Nếu quý khách không tìm thấy tem vận chuyển trả trước, vui lòng gọi đến bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi ở số điện thoại 0913 172 082

9.4 Quý khách có thể thực hiện trả hàng cho chúng tôi qua bưu điện.

9.5 Sản phẩm trả lại của Quý khách thường nhận tại kho hàng của chúng tôi trong vòng năm (05) ngày sau khi bưu điện nhận hàng của quý khách. Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho Quý khách sau khi chúng tôi nhận được Sản phẩm, theo phương thức nhận tiền trả lại được Quý khách lựa chọn trên phiếu trả hàng. Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo mục Hướng dẫn đổi trả hàng hóa

10.SẢN PHẨM BỊ LỖI

10.1 Tất cả miêu tả, thông tin, tài liệu về sản phẩm đăng tải trên trang web được cung cấp bởi chúng tôi, công ty TNHH Đồ chơi Tiên Đông.

10.2 Hình ảnh sản phẩm trên trang Web có thể khác một chút so với sản phẩm thật mà Quý khách nhận được.

10.3 Nếu sản phẩm mà quý khách nhận được bị lỗi, vui lòng liên lạc với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi và cung cấp mã số của Đơn hàng, tên và địa chỉ của Quý khách, chi tiết của sản phẩm và lý do trả hàng, và yêu cầu được trả hàng hay nhận sản phẩm thay thế của quý khách.

10.4 Sau khi nhận được Sản phẩm, chúng tôi sẽ kiểm tra và thông báo cho Quý khách về việc thay thế hay trả hàng (nếu có) qua email vào thời điểm sớm nhất có thể.

10.5 Trong trường hợp sản phẩm được trả lại không bị lỗi, chúng tôi có thể quyết định thay thế hoặc nhận trả lại sản phẩm của Quý khách. Chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách chi trả một khoản phí vận chuyển và dịch vụ thích hợp theo như biểu phí chuẩn hiện tại của chúng tôi và tính phí này vào thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Quý khách, hoặc vào thông tin thanh toán mà Quý khách gửi cho chúng tôi khi thiết lập đơn hàng và trong phạm vi cho phép của pháp luật. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Quý khách bất kỳ thiệt hại và chi phí cho việc đó.

11.MÃ GIẢM GIÁ

11.1 Quý khách có thể sử dụng mã giảm giá để thanh toán cho các sản phẩm trên trang web. Mỗi Đơn hàng chỉ được sử dụng 01 mã giảm giá. Với những Đơn hàng đã được thanh toán, Quý khách không thể sử dụng mã giảm giá. Tất cả mã giảm giá có thể áp dụng với một số sản phẩm. Không áp dụng với sản phẩm có ghi chú “Sản phẩm này không được áp dụng với mã giảm giá hoặc các khuyến mại khác” trong mục Chi Tiết Sản Phẩm.

11.2 Nếu Quý khách có mã giảm giá, mã đó có thể được sử dụng bởi người khác và Quý khách có thể trao toàn quyền sử dụng mã giảm giá cho người đó.

11.3 Trong trường hợp gian lận, lừa gạt hoặc có những hành vi nghi ngờ phạm pháp liên quan đến mã giảm giá, chúng tôi có quyền khóa Tài Khoản cá nhân của Quý khách và/hoặc yêu cầu phương thức thanh toán khác.

11.4 Trong một số trường hợp, Tiên Đông có thể tùy ý tạm dừng hoặc hủy bất kỳ mã giảm giá nào đã được cấp trước đó và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào của việc này.

12. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

12.1 Các nội dung hiển thị trên trang web này được cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo, điều kiện hay bảo đảm nào về độ chính xác của nó. Trừ khi có quy định rõ điều ngược lại và trong phạm vi pháp luật cho phép, Tiên Đông và các nhà phân phối, các nhà cung cấp nội dung và các nhà quảng cáo bằng văn bản này tuyên bố tuyệt đối được miễn tất cả các điều kiện, bảo hành và các điều khoản khác mà nếu không có thể được ngụ ý bởi quy chế, phổ biến pháp luật hoặc pháp luật của vốn chủ sở hữu và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hậu quả, trừng phạt hay ngẫu nhiên, hoặc thiệt hại cho việc sử dụng, lợi nhuận, dữ liệu hoặc tài sản vô hình khác, thiệt hại đến uy tín hoặc danh tiếng, hoặc chi phí mua sắm hàng hóa và dịch vụ thay thế, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng sử dụng, hiệu suất, thất bại của trang Web này và bất kỳ tài liệu đăng báo, bất kể thiệt hại như vậy là có thể dự đoán hoặc phát sinh trong hợp đồng, vốn chủ sở hữu, bồi thường, theo luật, theo thông luật hoặc ngược lại.

12.2 Không có gì trong các Điều khoản này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm cho cái chết của hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự cẩu thả của Tiên Đông, xuyên tạc gian lận, và trình bày sai lạc như một vấn đề cơ bản hay bất kỳ trách nhiệm pháp lý khác mà không thể được loại trừ hoặc hạn chế theo pháp luật hiện hành.

13.BỔI THƯỜNG

Quý khách đồng ý miễn trừ, bảo vệ và giữ cho Công ty Tiên Đông không liên đới với bất kỳ chi phí nào (bao gồm cả phí luật sư và án phí trên cơ sở bồi thường), tiền phạt, hình phạt, các khoản bồi thường thiệt hại, và các khoản phải trả, phát sinh từ, được cho là phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc vi phạm bản Điều Khoản này.

14.BẢO HÀNH VÀ QUẢN LÝ KHIẾU NẠI

14.1 Chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo đúng các Điều khoản và Điều kiện này với sự quan tâm và kỹ năng chuyên nghiệp.

14.2 Chúng tôi rất quan tâm về sự hài lòng của khách hàng. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng các thông tin liên lạc đề cập tại mục 1.1 trong phần Điều khoản này. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của Quý khách sớm nhất ngay khi có thể và sẽ liên lạc với Quý khách khi chúng tôi nhận được bất kỳ thắc mắc hoặc phàn nàn nào có liên quan. Trong trường hợp bảo hành thường có sự liên quan của các nhà sản xuất, vì vậy sẽ tốn nhiều thời gian hơn để có thể giải quyết thắc mắc hay phàn nàn của Quý khách.

14.3 Trong trường hợp khiếu nại, nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều nếu Quý khách có thể mô tả được sản phẩm mà Quý khách muốn khiếu nại càng chi tiết càng tốt. Và nếu có thể, gửi cho chúng tôi bản sao của Đơn hàng hoặc chúng tôi biết số Đơn hàng mà chúng tôi đã cung cấp cho Quý khách trong văn bản Công Nhận Đơn hàng hoặc Xác Nhận Đơn Hàng. Nếu Quý khách không nhận được phản hồi gì từ chúng tôi trong vòng 5 ngày làm việc, xin vui lòng liên lạc lại. Trong trường hợp hiếm hoi, email của Quý khách sẽ bị gửi tới hòm thư rác của chúng tôi nên chúng tôi sẽ không nhận được khiếu nại hoặc thư từ mà chúng tôi gửi, Quý khách sẽ không nhận được.

15.BẢO VỆ DỮ LIỆU

Xin vui lòng xem qua Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, cũng là một phần của Điều khoản và Điều kiện này.

16.ĐIỀU KHOẢN VỀ BẤT KHẢ KHÁNG

16.1 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện một hợp đồng nào do bất kỳ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên và những tai nạn không thể tránh khỏi, các hành động của bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn trong tin tặc, các nhà cung cấp, chính phủ, thuộc chính phủ, cơ quan đa quốc gia hay các chính quyền địa phương), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động hiếu chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, buôn lậu, bắt bớ, hạn chế hay cầm tù của cơ quan có thẩm quyền, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, bão táp, lũ lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, sự cố máy móc, phần mềm của một bên thứ ba, gián đoạn hoặc vấn đề về việc cung cấp tiện ích công cộng (bao gồm điện, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt hoặc không có khả năng để lấy sản phẩm, vật liệu, thiết bị, hay vận chuyển (“Trường hợp Bất Khả Kháng”), mặc cho những trường hợp đó có thể lường trước được.

16.2 Hoặc là Quý khách hoặc là chúng tôi có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức bằng văn bản thông báo cho bên kia biết khi các “Trường hợp Bất Khả Kháng” kéo dài 2 ngày làm việc hoặc hơn. Trong trường hợp này, không bên nào sẽ chịu trách nhiệm cho bên nào cả khi hợp đồng được chấm dứt (ngoài trường hợp hoàn trả lại tiền mà Quý khách đã thanh toán nhưng chưa nhận sản phẩm).

16.3 Nếu chúng tôi có hợp đồng giao các sản phẩm giống nhau hoặc tương tự cho nhiều hơn một khách hàng và chúng tôi không thể thực hiện nghĩa vụ giao hàng cho Quý khách vì các Trường hợp Bất Khả Kháng, chúng tôi có toàn quyền quyết định sẽ thực hiện hợp hợp đồng nào và thực hiện đến mức độ nào.

17. THÔNG BÁO

Bất cứ thông báo nào liên quan đến hợp đồng sẽ ở hình thức văn bản và có thể sẽ được sử dụng cho giao hàng cá nhân, trả trước, hoặc thư bảo đảm, hoặc bằng email được gửi đến địa chỉ bưu điện hay địa chỉ email của nhưng bên liên quan.

(a)     Bất cứ thông báo nào gửi bằng bưu điện sẽ được hiểu là đã được thực hiện ba (3) Ngày Làm Việc sau khi thông báo tương tự đã được gửi đi nếu như địa chỉ của người nhận là ở Việt Nam.

(b)     Bất cứ thông báo nào được gửi qua email sẽ được hiểu là đã được thực hiện khi nhận được thông báo là email đã được nhận bởi máy chủ của người nhận.

Để có thể chứng minh được dịch vụ đã hoàn tất, phải có đủ minh chứng là thư hoặc email được gửi đến đúng địa chỉ và nếu có thể, gửi qua dịch vụ trả trước hoặc thư bảo đảm hoặc thông báo thư đã được gửi.

18.QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

18.1 Tất cả nội dung trên trang Web hoặc cung cấp thông qua trang web của chúng tôi, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh, link tải kỹ thuật số, danh hiệu chiến dịch và tổng hợp dữ liệu là tài sản của Công ty Đồ chơi Tiên Đông hoặc các nhà cung cấp nội dung của Tiên Đông và được bảo vệ bởi luật bản quyền và điều ước quốc khắp thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo vệ bởi Tiên Đông và người cấp phép cho Tiên Đông các bản quyền đó. Quý khách có thể lưu trữ, in ấn và hiển thị các nội dung được cung cấp chỉ cho mục đích cá nhân của riêng Quý khách Quý khách không được phép xuất bản, thao tác, phân phối hoặc tái sản xuất, ở bất kỳ định dạng, bất kỳ nội dung hoặc bản sao của nội dung được chúng tôi cung cấp cho Quý khách hoặc xuất hiện trên trang Web và đồng thời Quý khách không được sử dụng bất kỳ nội dung đó trong mối liên hệ với bất kỳ hình thức kinh doanh hoặc doanh nghiệp thương mại nào.

18.2 Ngoài ra, các bản đồ họa, logo, tiêu đề trang, biểu tượng, kịch bản, và tên dịch vụ bao gồm được thể hiện trên trang Web hoặc cung cấp thông qua trang Web là các thương hiệu của Tiên Đông tại Việt Nam và các nước khác. Thương hiệu của Tiên Đông không được phép sử dụng với mục đích liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ không được cung cấp bởi Tiên Đông, trong bất cứ phương thức nào có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng, hoặc trong bất cứ phương thức nào làm mất uy tín hoặc mất tín nhiệm của Tiên Đông. Tất cả các nhãn hiệu khác không thuộc sở hữu của Tiên Đông xuất hiện trên các trang Web là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.

18.3 Tình trạng của chúng tôi (và của bất kỳ đóng góp được xác định) như các tác giả của nội dung trên trang Web của chúng tôi luôn luôn phải được thừa nhận.

18.4 Quý khách không được phép sử dụng bất kỳ phần nào nội dung của trang Web cho các mục đích thương mại mà không xin phép chúng tôi hay những người đã cấp phép cho chúng tôi. Trong trường hợp Tiên Đông biết về bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào, Tiên Đông sẽ không ngăn chặn bất kỳ hành động pháp lý liên quan.

18.5 Nếu Quý khách in, sao chép hoặc tải về bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi mà điều đó vi phạm một hoặc nhiều điều khoản trong bản Điều khoản này, quyền sử dụng trang web của Quý khách sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức và Quý khách phải, tùy theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc tiêu hủy bất kỳ bản sao của các tài liệu mà Quý khách đã thực hiện. Quý khách không được chỉnh sửa, dịch thuật, đảo ngược, biên dịch ngược, tháo rời hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu đi kèm được cung cấp bởi Tiên Đông hoặc người cấp phép cho Tiên Đông.

19.ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TRANG WEB

19.1 Quý khách có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, cho phép quý khách làm như vậy là hợp pháp và không có khả năng gây tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi, nhưng Quý khách được lập một liên kết trong một cách nào đó để đề nghị bất kỳ hình thức hiệp hội, phê duyệt hoặc thông qua một phần của chúng tôi mà điều đó là điều không tồn tại.

19.2 Quý khách không phải thành lập một liên kết từ bất kỳ trang web mà không thuộc sở hữu của Quý khách.

20. QUYỀN TỪ BỎ

Không có thất bại hay chậm trễ của chúng tôi hoặc Quý khách trong việc thực hiện bất kỳ quyền theo các Điều khoản hoặc một hợp đồng sẽ được coi như là từ bỏ quyền lợi hoặc mở rộng hoặc tác động đến các vấn đề về sau hay ảnh hưởng đến các quyền hay các biện pháp khắc phục liên quan đến nó hoặc thay đổi hay hạn chế quyền lợi của Quý khách theo các Điều khoản này.

21.NGOẠI LỆ

Nếu có bất kỳ mục nào trong các Điều khoản này hoặc trong Đơn hàng có khả năng bị tuyên bố trước bất kỳ tòa án có thẩm quyền là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì những mục đó sẽ không có ảnh hưởng gì đến các mục khác hay 1 phần của các mục khác. Tất cả các mục khách đều tiếp tục có hiệu lực thi hành miễn là các Điều khoản và Điều kiện này hoặc là Hợp Đồng vẫn còn có hiệu lực thi hành

22. CHUYỂN NHƯỢNG

Quý khách không được bàn giao, chuyển nhượng, thay đổi, tính phí, tạo giao kết phụ hoặc đối phó với những hành động nào liên quan đến các Điều khoản này hoặc với Đơn hàng hoặc cả hai hoặc bất cứ quyền lợi hay nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này hoặc theo Đơn hàng.

23.MỐI QUAN HỆ

Không có điều gì trong Điều khoản và Điều kiện này hay trong Hợp Đồng có thể dùng để tạo mối quan hệ hợp tác, đại diện, hay mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và nhân viên giữa Quý khách và chúng tôi.

24.QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA

Không cá nhân nào mà không thuộc thành phần của các Điều khoản này có thể yêu cầu quyền lợi theo nó hay được hưởng lợi từ các điều mục này. Cho dù người đó dựa vào những điều mục này hay trình bày cho 1 bên khách những Điều khoản này hay là đơn hàng đã phê chuẩn một trong các điều mục này.

25. LUẬT PHÁP VÀ THẨM QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Tất cả các Điều khoản này và Đơn hàng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Đơn hàng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Điều khoản này, Quý khách gửi khiếu nại lên tòa án Việt Nam để giải quyết.

26. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ được đăng trên web. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng trang web sẽ được coi như là Quý khách đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện mới đó.

Khi Quý khách gửi Đơn hàng trên trang web, Quý khách đồng ý rằng Quý khách làm điều đó tùy thuộc vào các Điều khoản hiện tại tại thời điểm Quý khách gửi Đơn hàng của mình. Quý khách có trách nhiệm xem xét các Điều khoản mới nhất mỗi lần Quý khách gửi đặt hàng.

 

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ THAM KHẢO HẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Mở Khung Chat
1
Close chat
Xin chào. Cảm ơn bạn liên hệ với chúng tôi. Vui lòng bấm vào nút phía dưới để chat với chúng tôi

Start